Skip to content

Ekim 23, 2010

PHP İle SOAP Web Servisi Oluşturmak (SOAP Server)

SOAP Web Services Icon

Merhaba arkadaşlar,
Bu yazımızda PHP ile basit bir SOAP web servisi nasıl oluşturulur birlikte incelemeye çalışacağız.

SOAP Nedir ve Ne İşe Yarar ? (wiki : tr / en)

SOAP (Simple Object Access Protocol – Basit Nesne Erişim Protokolü) kısaca farklı platformları ve programları haberleştirmek için kullanılan XML alt yapısıyla haberleşen bir web servisidir. Kullanmak zorunda hissetmiyor olabilirsiniz yada ben veriyi kendi protokolümle gönderebilirim de diyebilirsiniz ancak bunu amaç değil araç olarak kullanırsak hem biz hemde müşterilerimiz yararlarını fazlasıyla göreceği gibi ortak dil kullandığınız için çok uzunca bir zaman ayırmak zorunda kalmamış olursunuz.

Nasıl Çalışır ?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi XML dilini kullanarak karşı sunucuyla iletişim kurarak çalışmaktadır. Daha detaylı olarak anlatacak olursak karşı sunucudan yapacağınız metod çağırımını ve o metoda göndereceğiniz parametreleri XML diliyle SOAP standardında yazıp karşı sunucuya raw data POST ederek çalışır.

SOAP Server Nedir ?

PHP ‘de SOAP server, gelen SOAP isteklerini karşılayıp belirttiğiniz fonksiyon yada metodlara yönlendiren bir dosyadır.

WSDL Nedir ?

WSDL (Web Services Description Language – Web Servisleri Tanımlama Dili), müşteri/kullanıcılarınızın sisteminiz üzerinden veri çekerken hangi metodları ve hangi parametreleri kullanacağını, hangi parametrelerin zorunlu olduğunu ve parametre tiplerinin ne olduğunu içeren dosyadır. Kısaca müşteri/kullanıcılarınızın için hareket tanımıdır da diyebiliriz.

Kısıtlamalar ?

 • PHP5 ve üzeri versiyon kullnıyor olmak
 • PHP ayarlarında (php.ini) SOAP uzantısının (extention) etkinleştirilmiş olması

SOAP Server İçin Lokasyon Önerisi ?

Yoğun istek alan wervisler için ayrı bir sunucu önerebiliriz. Ancak normal servisler için şu yazımızda bahsettiğimiz klasör yapısını kullanmanızı önermekle birlikle bu yazımızdada bahsi geçen standartları kullanmaya çalışacağız.

Ayrıca Şu yazımızda bahsettiğimiz PHPDoc standartlarınıda bu yazımızda kullanacağız.

Proje Dosyaları :

lib/
lib/Products.class.php
lib/nusoap.php
mod/
mod/client.php
mod/client_debug.php
client_getAllBooks.php
mod/create_wsdl.php
rpc/
rpc/products.wsdl
rpc/productsService.php

Buradan indirebilirsiniz.

Başlıyoruz

Yazımızda ürünlerimizi web servis aracılığıyla müşteri/kullanıcılarımıza gönderen bir yapı üzerinden gideceğiz. Mevcut yapınızdaki sınıf yada fonksiyonları kullanabileceğiniz gibi mevcut değilse örneğimiz üzerinden yada ihtiyaçlarınız doğrultusunda sınıfınızı oluşturabilirsiniz.

Ürün sınıfımızı yakından tanıyalım:

Sınıf içerisinde daha önce SOAP ile ilgilenmediyseniz size yeni gelebilecek bir şey var oda SoapFault nesnesi. Bu sınıf standart bildiğimiz Exception sınıfını genişletir ve bir çok metodunu devralır. Özelliği ise Soap Server ‘ın bu istisnayı yakalayıp istemciye direkt oarak bu mesajı dönmesidir. İlerleyen sayfalarda bunlara değineceğiz.

Dosya Adı: Products.class.php

Class Adı: Products

Dosya Yolu: lib/

Metodların İmzaları :

 • array getAllNotebooks()
  Hiç bir parametre almaz ve tüm notebookları array olarak döndürür.
 • string checkNotebookStatus(integer $notebookCode)
  Notebook kodunu parametre olarak alır ve notebook stok durumunu içeren string döndürür (VAR/YOK).
 • array getAllBooks()
  Hiç bir parametre almaz ve tüm kitapları array olarak döndürür.
 • string checkBookStatus(string $ISBN)
  Kitap ISBN numarasını parametre olarak alır ve kitap stok durumunu içeren string döndürür (VAR/YOK).

Products.class.php dosyası içerisinde stok durumu dönen metodlarda Soap exception örneği için bilerek birer ürün eksik girilmiştir.

Products.class.php dosyasından bir kesit:

<?php

/**
 * Urunlerin listesi, urun detayi ve stok durum kontrolu yapar.
 *
 * @author mustafa.kirimli
 * @version 1.0
 */
class Products {

 /**
  * Tum notebooklari dondurur
  * @return array notebook listesi
  */
 public function getAllNotebooks() {

  $notebooks = array();
  $notebooks[] = array("code" => "123456", "brand" => "ASUS");
  $notebooks[] = array("code" => "123457", "brand" => "LENOVO");
  $notebooks[] = array("code" => "123458", "brand" => "TOSHIBA");

  return $notebooks;
 }

 /**
  * Notebook stok kontrolu yapar.
  * @param integer $notebookCode notebook code
  * @return string notebook urun stok durumu
  */
 public function checkNotebookStatus($notebookCode) {
  $nbStatus = array("123456" => "VAR", "123458" => "YOK");
  if (array_key_exists($notebookCode, $nbStatus)) {
   return $nbStatus[$notebookCode];
  } else {
   throw New SoapFault("Notebook bulunamadı!", 8);
  }
 }
..

WSDL Create İşlemi

WSDL oluşturmak için nusoap kütüphanesini kullanacağız. Piyasada farklı araçlarda mevcut ancak çok tercih edilmesinden dolayı bu araç üzerinden anlatım yapmaya çalışacağız. İlginizi çekebilecek otomatik wsdl oluşturucu aracı olan php2wsdl ‘i de deneyebilirsiniz.

create_wsdl.php dosyası :

<?php

// wsdl cache 'ini devre disi birak
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

// nusoap dosyasini dahil et
include '../lib/nusoap.php';

// soap_server nesnesi olustur
$server = new soap_server();

// WSDL in ilk parametrelerini ver
$server->configureWSDL('ProductsService', // Servis adi
    'urn:ProductsService', // namespace
    'http://ws.mustafakirimli.com/rpc/productsService.php' // Servis adresi
    );

..

Gerek wsdl oluştururken gerekse SoapServer için geliştirme yaparken en önemli şeyin yukarıdaki koddla bulunan ini_set bölümündeki soap.wsdl_cache_enabled olduğunu söyleyebilirim. Bunu ayarlamadığınızda yada bir şekilde (varsayılan olarak yada elle) true/1 olduğunda wsdl dosyasını yine php ayarı olan soap.wsdl_cache_ttl ‘de ayarlandığı kadar cache den okur. Dolayısıyla sizin wsdl üzerinde yaptığınız değişiklikler test clientınıza çok geç yansıyacağından çok can sıkıcı durumların ortaya çıkması muhtemel olacaktır.

Çalışmalarınız ve testler bittiğinde bu değeri yine 1 olarak ayarlayacak performans kazanabilirsiniz. Çünkü her istekte bulunduğunuzda wsdl dosyasının karşı sunucudan alınıp indirilmesi çok maliyetli olabilir. Hele de çok fazla kullanılan bir SoapClient ise.

include ile başlayan satırda ise nusoap.php dosyamızın bulunduğu yeri gösterip dahil ediyoruz.

Sonraki satırda soap_server nesnemizi olusturuyoruz.

Sonraki satırda ise ($server->configureWSDL….) wsdl icin ilk atamaları yapıyoruz. configureWSDL metodunun ilk uc parametresini ayarlayacağız. İlk parametre olan $serviceName için web servisinin adını yazıyoruz. Biz bu parametre için ProductsService i kullandık. İkinci parametre olan $namespace için ise urn:ProductsService kullandık (Burada ProductsService yazan yere servis adını yazıyoruz). Üçüncü parametre ($endpoint) içinde http://ws.mustafakirimli.com/rpc/productsService.php adresini kullandık. İlk parametre hariç diğerleri isteğe bağlıdır. Kısa bir hatırlatma 3. parametre web servis isteklerini karşılayan dosyadır. Boş geçerseniz bu dosyanın (create_wsdl.php) kendisini kullanır.

Bu aşamadan sonra notebooklar ve kitaplar için ayrı ayrı ComplexType tanımlamaları yapıp (wsdl ‘e eklenmek üzere) metodlarımızı register metodu ile web servisis wsdl ‘imize kaydediyoruz.

Neden ComplexType Tanımlarız ?

ComplexType tanımlamamızın sebebi PHP den yada diğer bir çok dilden bileceğimiz gibi metodlara tamamı array yada bazıları array parametreler göndeririz. SOAP web servisinde array ile data almak (client ‘dan) yada göndermek (server ‘dan) istediğinizde ComplexType kullanırız. Ve web servisi için tanımladığımız metoda input yada output parametresinde “tns:” ile erişim bizim oluşturduğumuz tipi kullanmasını söyleriz.

Örnek ComplexType Tanımı

<?php 

// Notebook tipi tanimla
$server->wsdl->addComplexType(
    'Notebook', // ozel tip adi
    'complexType', // tip
    'struct', // compositor
    'all', // restrictionBase
    '', // elements
    array(
      // 'ozellikAdi' => array('name' => 'ozellikAdi',
      //            'type' => 'ozellikTipi',
      //            'minOccurs' => enazKacDefaOlacak,
      //            maxOccurs => enazFazlaKacDefaOlabilir)
      'code' => array('name' => 'code', 'type' => 'xsd:string'),
      'brand' => array('name' => 'brand', 'type' => 'xsd:string')
    )
);

..

Yukarıdaki örneğimizi inceleyecek olursak; Notebook tipi tanımladık ve array (dizi) ‘in içereceği key (anahtar) ‘leri (code ve brand) tek tek tipleriyle tanımladığımızı görebilirsiniz. xsd yerleşik tip demektir. Bir ComplexType başka bir ComplexType ‘a bağlı olabilir yine tns ile).

Metod ‘un Array Tipinde Sonuç Dönmesi İçin Gereken ComplexType

<?php

// NotebookList tipi tanimla
$server->wsdl->addComplexType(
    'NotebookList', // ozel tip adi
    'complexType', // tip
    'struct', // compositor
    'all', // restrictionBase
    '', // elements
    array(
      // 'ozellikAdi' => array('name' => 'ozellikAdi',
      //            'type' => 'ozellikTipi',
      //            'minOccurs' => enazKacDefaOlacak,
      //            maxOccurs => enazFazlaKacDefaOlabilir)
      'Notebook' => array('name' => 'Notebook',
                'type' => 'tns:Notebook',
                'minOccurs' => '0',
                'maxOccurs' => 'unbounded')
    )
);

..

Yukarıdaki tanım bir öncekinden yapı olarak farksızdır. Kullanıldığı yer aşağıdaki (getAllNotebooks) metodunun dönüş tipi parametresidir (NotebookList). Yani döndüreceği değerleri belirler.

Tanım parametrelerinde tns ile bir öncekli Notebook ComplexType ‘ına göndermede bulunur. Yani kısaca bu “ComplexType” tanımı/nesnesi getAllNotebooks metodunun Notebook tipinde birden çok değer dönebileceği (maxOccurrs = unbounded) anlamına gelmektedir. JAVA ile ilgilenenler için (her ne kadar JAVA ile web servisi oluşturmak yeni dosya oluşturmaktan çok farklı olmasada) buradaki NotebookList tipi ArrayList ‘e karşılık gelmektedir.

Web Servisi İçin Metod Tanımlama

Web servisi için metod tanımlamayı register metodu ile yapıyoruz. Söz dizimi biraz karışık gibi görünsede PHP ve benzer (syntax olarak) dillerden çokta farklı değildir. Metodun adını verirsiniz, giriş parametreleri ve çıkış parametrelerini verirsiniz. Bir kaç ek özellikle birlikte SOAP ta da aynen böyle yapıyoruz.

Örnek Web Servisi Metodu

<?php

// getAllNotebooks metodunu web servisi icin tanimla
$server->register('getAllNotebooks', // metod adi
    array(), // giris parametreleri
    array('return' => 'tns:NotebookList'), // cikis parametreleri
    'urn:ProductsService', // namespace
    'urn:ProductsService#getAllNotebooks', // soapaction
    'rpc', // style
    'encoded', // use
    'Tum notebooklari dondurur'           // dokuman
);

..

Yukarıdaki örnekte getAllNotebooks metodunu tanımladık. Metod parametre almadığı için boş bir array yazılmış durumda. Ayrıca metod NotebookList (dosyada ComplexType olarak tanımlanmış hali mevcuttur) tipinde (tns ile yazarak yerleşik tip olduğunu söyleriz) bir parametre döndüreceğini tanımlamış bulunuyoruz.

WSDL Tanımını Oluşturmak ve Dosyaya Yazmak

<?php

// Servisi baslat
$HTTP_RAW_POST_DATA = isset($HTTP_RAW_POST_DATA) ? $HTTP_RAW_POST_DATA : '';
$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA);

// parametre olarak print geldiyse WSDL dosyasi olustur
if ($_GET["print"] == true) {
 // bu sayfayi WSDL dosyasini gosterecek bicimde ac ve ciktisini al
 $data = file_get_contents("http://ws.mustafakirimli.com/mod/create_wsdl.php?wsdl");
 // alinan ciktiyi wsd dosyasina yaz
 file_put_contents("../rpc/products.wsdl", $data);
}

..

Yukarıdaki kod ise servisi (sadece wsdl oluşturmak için) başlatır. Bu dosyayı tarayıcınızdan http://ws.mustafakirimli.com/mod/create_wsdl.php?wsdl olarak çalıştırırsanız WSDL i ekrana basacaktır. İsterseniz çıkan WSDL tanımını kaynağını görüntüle diyerek wsdl dosyanıza kaydedebilirsiniz.

Ayrıca yukarıdaki dosyayı direkt olarak çalıştırırsanız WSDL özetini ve metodlar hakkında bilgiler veren ekranları görebilirsiniz. Aşağıda örneklerini vermeye çalıştık.

Metod Listesi Ekranı | Metod Detayları Ekranı

Bu dosya (create_wsdl.php) aslında bir web servisi olarak çalışabilir ancak biz bu dosyayı sadece WSDL dosyasını oluşturmak için kullanacağız. Çünkü servis olarak PHP5 ‘in yerleşik SOAP Server özelliğini (ram ‘den tasaffur için) kullanacağız.

Dosyanın en altındaki kısım ise (yukarıda da mevcut) dosyayı wsdl ‘i gösterecek bir biçimde açıp wsdl dosyasına yazmayı sizin yerinize yapar. Özellikte servisi ilk geliştirmeye başladığınızda çok deneme ve eklemeler olduğu zaman çok işe yarayacağını düşündüğüm için işinizi kolaylaştırması adına ekledim. Bir not: file_get_contents(“http://w .. diye devam eden kısmı &print=true olarak değiştirirseniz işlem hiç bitmeye bilir. Çünkü sistem sonsuz döngüye (kısır döngü) girecektir.

SOAP Server ‘i Çalıştırmak

Bu projenin en çok sevilen yanı bu dosyadır. Çünkü gerçekten anlatması çok kolay ve en az kod içeren koddur. Ayrıca karmaşık anlatımları sevmediğimizden (önceki okuyucularımızın kullanıcıların görüşüne bağlıdır) ama bu yazıda yer yer yüzeysel bilgiler, bazen de karmaşık anlatımlar yaptığımızdan bu dosya üzerinde biraz daha durabiliriz.

Tabi ki diğerleri hakkında başka bir şey yazmak istediğimiz anlamı çıkmamalı zira gerçekten derinlemesine bir konu olduğundan sıkıntılarını yada yapmak istediklerini bildiren (yorumla olabilir) okuyucularımız için detaylandırmaya ve cevaplamaya çalışacağız.

SOAP Server Dosyamız

<?php

// wsdl cache 'ini devre disi birak
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

// web servisi icin kullanacagimiz metodlari iceren sinifi dahil et
require_once '../lib/Products.class.php';

// Soap Server nesnesi olustur
$soapServer = new SoapServer("products.wsdl", array('encoding' => 'UTF-8'));

// Soap Server 'a Products sinifini kullanmasini soyle
$soapServer->setClass("Products");

// Soap Server 'i baslat ve gelen istekleri Products sinifina gonder
$soapServer->handle();
?>

Dosyamız wsdl cach ‘ini devre dışı bırakarak başlıyor (Bu ayarıda product/live ortamınızda 1 olarak ayarlayabilirsiniz). Daha sonra web servisimizin kullanacağı metodları içeren sınıfı dahil ediyoruz. Biz sınıf kullanmayı tercih ettik ancak elinizde fonksiyonlar varsa bunları dahil edip setClass yerine tum fonksiyonlarımız için ayrı ayrı $soapServer->addFunction(fonksiyonAdi) kullanarak bunları dahil edebilirsiniz.

Sonrasında PHP5 ile yerleşik olarak gelen SoapServer nesnemizi olusturup parametre olarak bir onceki sayfamızda olusturdugumuz WSDL dosyamızı veriyoruz (varsa kendi WSDL dosyanızıda verebilirsiniz). Son olarak setClass ile sınıfımızı SoapServer ‘a kaydettirdikten sonra handle diyerek servisimizi başlatıyoruz ve hayırlı olsun diyoruz.

Bir sonraki yazımızda PHP ile SOAP client ‘ı inceleyip bu olusturduğumuz Soap server ‘a istekte bulunacağız. İncelemek isteyen arkadaşlar için client.php dosyası projemiz içinde mevcuttur.

Toplam 31 Yorum Yorum Yaz
 1. öner kerim
  May 5 2011

  Benim için eğitsel bir çalışma oldu sabaha kadar ve ertesi gün çalışarak sistemimiz için güzel bir web service hazırladık katkınız çok büyük teşekkürler.

  Cevapla
 2. ali
  Tem 25 2011

  Açıklayıcı bir yazı ancak http://ws.mustafakirimli.com/rpc/productsService.php?wsdl adresinde sorun var şu anda sanırım

  Cevapla
  • Tem 25 2011

   Merhaba,

   İlginize teşekkür ediyoruz. Hosting değiştirdiğimizden (GoDaddy den ISH ye) geçiş esnasında sıkıntı oluşmuş görünüyor.
   ws.mustafakirimli.com ‘u eski sunucuya yönlendirdik (A record ile). 1 saat içinde aktif olacak. Daha sonra sıkıntıyı giderip IHS üzerinden devam edeceğiz.

   Geri bildirimlerinizin devamını bekler, iyi günler dileriz.

   Cevapla
  • ali
   Tem 25 2011

   Hızlı geri dönüş için teşekkürler:)

   Cevapla
  • Tem 25 2011

   Rica ederiz, elimizden geldiği kadar fikir alışverişi sağlamaya çalışıyoruz.

   Kullanacak ziyaretçilere duyurmuş olalım; Şuan için GoDaddy sunucularında ws.mustafakirimli.com aktif. Biraz önce IHS üzerinde gerekli ayarlar yapıldı ve tekrar aktif olacak.

   Cevapla
 3. hakan
  Tem 26 2011

  Merhaba, makale için teşekkürler,
  ama soap mantığını hala tam olarak anlayamadım, şimdi osym den öğrenci sınav sonuçlarını çekeceğiz, kullanıcı adı şifremiz var, çekeceğimiz alanlar belli, fakat neyi nereye ekleceğiz işin içinden çıkamadım, yardımcı olursanız açıklayıcı dosya göndereyim…

  Cevapla
  • Tem 26 2011

   Merhaba Hakan bey,

   ÖSYM size API sağlıyorsa bunu yapabilirsiniz. Ancak bu yazımız SOAP web servisi oluşturmayı kapsıyor.

   Mevcut bir web servisine bağlanmakla alakalı makaleyi incelemenizi öneriyoruz. PHP İle SOAP Server ‘a Bağlanmak

   Yazıyı incelediğinizde hala net olmayan konular varsa yardımcı olmak isteriz.

   İlginize teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz.

   Cevapla
  • hakan
   Tem 26 2011

   Çok teşekkür ederim , elimizde şifre var, birde osymde şöyle bir açıklamam var https://sonucservis.osym.gov.tr/service.asmx?op=SonucGetir sanırım api desteği var, yazıya bakayım,cevap hızlı geldi iyi çalışmalar..

   Cevapla
  • hakan
   Tem 26 2011

   osym şöyle birde örnek vermiş:

   Örnek Kod Parçacığı:
   WS_SonucServis.AuthenticationHeader HeaderInfo = new
   Client_Sonuc.WS_SonucServis.AuthenticationHeader();
   HeaderInfo.KullaniciAdi = “xxx”;
   HeaderInfo.Sifre = “yyy”;

   WS_SonucServis.SonucSevisi ws_ss = new
   WS_SonucServis.SonucSevisi();
   ws_ss.AuthenticationHeaderValue = HeaderInfo;

   //Buraya kadarki kısımda authentication olayı tamam..

   WS_SonucServis.SonucYapi sy;

   //2010-ALES İlkbahar Dönemi sonucu alalım.
   sy = ws_ss.SonucGetir(“13″, “2010″, “S1″, TCK);
   //Burada sonucu aldık.

   Cevapla
  • Tem 26 2011

   Verilen örnek muhtemelen .net için. PHP ile ilgili makalemizdeki örnekte olduğu gibi bağlanabilirsiniz.

   WSDL adresi olarak https://sonucservis.osym.gov.tr/service.asmx?wsdl yazmanız gerekiyor sanırım. Ayrıca Soap header oluşturarak yetkilendirme yapmanız gerekiyor.

   PHP SoapClient oluştururken login, password ve ‘soap_version’ => SOAP_1_2 parametresi gönderilerek bu işlemi kendisi yapabiliyor sanırım.

   İyi Çalışmalar

   Cevapla
  • hakan
   Tem 27 2011

   hocam şöyle birşey var https://sonucservis.osym.gov.tr/service.asmx?op=SonucGetir

   xml biz ordan kullanızı adı ve şifremizle çekeceğiz sanırım, yapamadım, nasıl bir yol izelemliyim?

   Cevapla
   • Ayhan
    Ağu 4 2011

    Merhabalar bende aynı sıkıntıları yaşıyorum hakan bey acaba bu kullanıcı adını ve şifresini nasıl aldınız. ösym nin hangi birimine müracaat ettiniz.

    Cevapla
  • Tem 27 2011

   Tekrar merhaba Hakan bey,

   İlgili makalede olduğu gibi SOAP nesnesi oluşturup WSDL olarak yukarıda belirttiğim adresi vererek başlarsanız ilerlemiş oluruz.

   Daha sonra oluşturulan nesne üzerinden (makalede mevcut) ilgili metodu çağırabilirsiniz. Sonrasında alacağınız hatalara göre o makaleye dönüş yaparsanız bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışırız.

   İyi Çalışmalar

   Cevapla
 4. Kemal
  Eki 28 2011

  Gerçekten güzel bir örnek olmuş :)

  Cevapla
 5. erhan
  Ara 29 2011

  bu hatanın ne olduğu konusunda yardımcı olurmusunuz

  The SOAP action specified on the message, ”, does not match the HTTP SOAP Action, ‘http://kps.nvi.gov.tr/2011/01/01/KisiSorgulaTCKimlikNoServis/ListeleCoklu’.

  Cevapla
  • Ara 30 2011

   Çağırdığınız metodun WSDL ‘de tanımlı olup olmadığını kontrol ettikten sonra sizden beklediği ekstra parametre yada yetkilendirme var mı diye kontrol etmeniz gerekebilir.

   Cevapla
  • Uğur
   May 17 2012

   Hocam sorunu çözebildin mi ?

   Cevapla
   • zaffhan
    May 16 2013

    Aynı hatayı alıyorum. yardımcı olabilirmisiniz

    Cevapla
 6. metin
  Mar 11 2012

  Bookmark listemin ilk sırasına yerleştiniz. Teşekkürler.

  Cevapla
 7. onur
  Eki 12 2012

  s.a. makaleniz çok güzel gerçekten. benim bir sorum olacak. ajax tabanlı bir uygulamada http://services.bet-mate.com/betmateajax.svc/droppingodds bu şekilde oluşturulmuş bir veritabanı kullanılıyor. bu link sanırım microsoftun web servisi tabanlı. ben bu linkteki kodları birebir bir başka dosyaya aktarınca uygulama çalışmıyor. acaba bunu soapla çekip bir soap server oluştursam bu uygulama çalışır mı sizce? yoksa microsoft web servisi phpdekinden farklı mı çalışıyor?

  Cevapla
 8. Muharrem
  Kas 23 2012

  Makaleleriniz çok başarılı PHP konusunda çok yardımı oldu teşekkürler..

  Cevapla
 9. Hakan
  May 17 2013

  Merhaba,
  aradan 2 yıl geçmiş. bu makaleyi ilk okuduğumda web servsile ilgili işimi halletmiştim fakat şimdi yine veri çekmemiz gerekli ve hata mesajı alıyorum. osym web servis adresini değiştirmiş olabilirmi?

  denem adresi:
  http://www.xn--hakankr-f1a.com.tr/2012_sorgula/

  makale ve yardım için teşekkürler.

  Cevapla
 10. Murat
  Ağu 30 2013

  Makaleniz çok açıklayıcı. öncelikle teşekkürler.

  php client kısmında sorun yaşamıyorum ama C# da yazdığım client kısmında bir türlü dizi sonuçlarının tamamını alamıyorum sadece ilk elemanı alabiliyorum. Örneğin getallnotebooks dediğimizde sadece ilk veriler geliyor. complextype kısımlarında belirtilen sonucun array olması bilgisi c# tarafından anlaşılmıyor olabilir mi? böyle bir sorunla karşılaştınız mı hiç.

  teşekkürler

  Cevapla
 11. Mina
  Nis 7 2014

  Tamamen kusursuz! Anlatım da profesyonelce.. Emeğinize sağlık.

  Cevapla
 12. Ali
  Kas 10 2014

  Merhabalar, soap kullanarak lisans sorgulaması yapabilir miyiz ?

  Cevapla
 13. Tayfun Balcı
  Oca 2 2015

  Merhabalar Mustafa Bey,

  Bu makaleye ek olarak soap server’a kullanıcı adı ve şifre koymayı da gösterebilir misiniz? Araştırdım ama sizin wsdl örneğine eşdeğer bir yapı bulamadım.

  Cevapla
 14. Kadir Yılmaz
  Nis 7 2017

  Yazı için teşekkürler, bir kaç sorum olacak: N11 Soap kullanıyor ve biz de kendi eticaret sitemizi N11 ile entegre etmek istiyoruz. Ancak henüz N11 üyeliğimiz onaylanmadı, bu yüzden herhangi bir deneme yapamıyoruz.

  - WSDL standart girdileri ve çıktıları olan bir yapı mıdır?

  - Yani biz N11 üyeliğimiz onaylanana kadar tahminen şu sorguya şöyle bir cevap gelecektir diye kodlamamızı yapabilir miyiz?

  - Yoksa N11 üyeliğimiz onaylandıktan sonra bire bir denemelerle mi kodumuzu tamamlamamız gerekiyor?

  Teşekkürler!

  Cevapla
 15. Ozgun
  Ara 4 2018

  php.inide soap uzantısını aktif etmek derken tam olarak ne yapmamız gerekiyor?

  Cevapla

Trackbacks & Pingbacks

 1. PHP İle SOAP Server ‘a Bağlanmak (SOAP Client) | Web Projeleri Optimizasyonu ve Benchmark
 2. Web Servis Soapsız | Ceviz.net
 3. Soru: soap wsdl web servisleri - Sayfa 2

Sizin fikriniz nedir? Lütfen aşağıdaki formu kullanarak yorum yapın.

(gerekli)
(gerekli)